{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
1000 TL Üzeri Siparişlerinizde Kargo Bedava!

  Love Card

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

  (LOVE CARD KULLANICILARI İÇİNDİR)


  1. AMAÇ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Veri Sorumlusu”, “Love My Body”) Love Card programımıza dahil olan (diğer bir ifadeyle ilgili kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

  İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.


  2. KAPSAM

  Aydınlatma Metni, Love Card kullanan kişilere yöneliktir.


  3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

  KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin yetkililerine (örneğin şirketin imza yetkilisinin adı, soyadı, imzası gibi) ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi bilgileri (şahısın adı, soyadı, kimlik numarası, hesap bilgileri gibi) kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

  Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin Love Card kullanım işlemlerinin kayıt altına alınması bir veri işlemedir.

  Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.


  4. AYDINLATMA METNİ

  4.1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecek ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

  Love Card işlemlerinde;

  • Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyet bilginiz, yabancı müşterilerimiz için pasaport bilgileri)

  • İletişim bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)

  • İşlem güvenliği bilgileriniz (Yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri)

  • Müşteri işlem bilgileriniz (Alışveriş geçmişi, müşteri işlem bilgileri)

  müşteri ilişkileri yönetim süreçleri ile sözleşme (love card üyeliği sözleşmesi) süreçlerinin yerine getirilmesi ve firma ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.  İşlemiş olduğumuz kişisel verileriniz;

  • İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanmış olduğumuz yazılım firmalarına (tüzel kişi),

  • Saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla arşiv hizmeti aldığımız firmaya (tüzel kişi) aktarılacaktır.

  İşleminiz doğrulamayı gerektiriyorsa belirtmiş olduğunuz cep telefonu numaranıza işleminizi onaylamak veya işlem güvenliğini sağlamak için SMS gönderilebilir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilebilecektir.

  Diğer yandan kişisel verileriniz; talep veya şikayet sürecinin yürütülmesi amacıyla ve talep veya şikayetinize bağlı olarak sizlere, yetkilendirdiğiniz üçüncü kişilere veya talebin ya da şikayetin çözümlenmesi için gereklilik arz etmesi durumunda ilgili diğer üçüncü kişilere aktarım gerçekleştirilebilir.

  Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarılabilir.

  4.2. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

  Kişisel verileriniz, www.lovemybody.com.tr internet adresimiz üzerinden sizlerin bu bilgileri tarafımıza belirtmeniz ile, internet sitesi üzerindeki hareketleriniz ile, mağaza görevlimize belirtmenizle otomatik olmayan, kısmen otomatik veya otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.


  4.3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

  İşlem güvenliği haricindeki kişisel verileriniz KVKK m. 5/1’de yer alan açık rızanız ile toplanmaktadır. İşleme açık rıza göstermeniz halinde bu işlem bir sözleşmeye dönüşür ve kişisel verileriniz sadakat kartı ve puan kullanımı sözleşmesi kapsamında işlenir.

  İşlem güvenliği bilgileriniz ise KVKK m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebebi dahilinde toplanmaktadır.

  Ayrıca cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz sizlere aydınlatma metninin tebliği edilmesi veya iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebebi dahilinde toplanmaktadır.

  Kişisel verilerinizin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmesi ise KVKK m. 5/2-a’da yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme”, m. 5/2-ç’de yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, m. 5/2-e’de yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebepleri dahilinde gerçekleşmektedir.

  Doğum tarihi bilginiz; doğum gününüzde sizler ek indirim ve kampanya fırsatları sunmamız için (firma ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi) toplanmaktadır. Bu bilgiyi vermeniz, açık rızanıza tabidir (KVKK m. 5/1).

  Cinsiyet bilginiz; size özel promosyon fırsatları (cinsiyetinize göre) sunmamız için (firma ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi) toplanmaktadır. Bu bilgiyi vermeniz, açık rızanıza tabidir (KVKK m. 5/1).

  Love My Body’den alışveriş yapılması için Love Card sahibi olunması zorunlu değildir. Love Card sahibi olunmadan da alışveriş işlemleri gerçekleştirilebilir.

  Love Card sahibi olmanız halinde size özel pazarlama, kampanya ve promosyon faaliyetlerinin (örneğin tarafınıza ek indirimler tanımlanması gibi) gerçekleştirilmesine izin vermiş olacaksınız. Bu faaliyetler; alışveriş tutarınıza göre hesaplanarak size özel avantajların sunulmasını hedefler. Söz konusu hesaplamalar hakkında detaylı bilgiye https://www.lovemybody.com.tr/love-card/ bağlantısından erişebilirsiniz.

  Açık rızanızı dilediğiniz zaman ve hiçbir sebep göstermeksizin geri çekebilir, açık rızanıza dayanan veri işlemeyi sonlandırabilirsiniz.


  4.4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  İlgili kişi olarak haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde sayılmıştır. Bu haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

  Veri sorumlusuna başvuruda bulunmadan önce “Love My Body Veri Sorumlusuna Başvuru Prosedürü”nü incelemek için lütfen buraya tıklayınız.

  Diğer faaliyetlerimize (örneğin internet sitesi üyelikleri, mağaza ziyaretleri, elektronik ticaret işlemleri gibi) yönelik aydınlatma metinlerimize erişmek için lütfen burayı tıklayınız.


  4.5. Veri Sorumlusunun Kimliği

  Adı : Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

  Adres : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:23 Kağıthane/İstanbul

  Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.